June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

จดหมายข่าว

KM

ประกาศสถาบัน

 

 

 

 

ข่าว

จัดอบรมระยะสั้น 3 หลักสูตร วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567

 

จัดอบรมระยะสั้น วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 โดยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิฐฏ์ รองอธิการบดี ร่วมเป็นวิทยากร

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะและสร้างธุรกิจตามแนวคิดเศษฐกิจหมุนเวียน

ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะและสร้างธุรกิจตามแนวคิดเศษฐกิจหมุนเวียน

จัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต

หลักสูตรการจัดการขยะและสร้างธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) สำหรับวิทยากรต้นแบบ (Master teacher)

เยี่ยมชมสถานีจัดการขยะ โครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สถานีจัดการขยะ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เยี่ยมชมสถานีจัดการขยะ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม