แผนปฏิบัติการหลักสูตร Non-degree ปี 2564

ข่าว กิจกรรม

 • Mar 12, 2021

  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและ การจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโรงเรียน

  วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ และอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและ การจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโรงเรียน โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร    

  Read More

 • Mar 3, 2021

  สรุปผลการตรวจสอบภายใน

  วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในประชุมปิดการตรวจสอบภายใน โดยสรุปผลการตราจสอบภายในสถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ปัจจุบัน)

  Read More

 • Mar 3, 2021

  ประชุมกลุ่มพัฒนาทักษะสำหรับกำลังคนในพื้นที่ EEC ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-15.30 น.  อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ และอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าร่วมประชุมกลุ่มพัฒนาทักษะสำหรับกำลังคนในพื้นที่ EEC ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในพื้นที่ EEC ให้ตรงตามความต้องการของสถานการณ์ปัจจุบันที่ขับเคลื่อนอาชีพพร้อมกับเทคโนโลยีในยุค New Normol

  Read More

หลักสูตรอบรม