November 2022
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

จดหมายข่าว

KM

 

 

 

 

ประกาศสถาบัน

ข่าว

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2566 – 2570”

ประชุมกับทีมวิทยากรเพื่อเตรียมจัดอบรมหลักสูตรการจัดการขยะและสร้างธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสถาบันพัฒนาพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ประจำปี 2564

ภาพกิจกรรม

จัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต

หลักสูตรการจัดการขยะและสร้างธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) สำหรับวิทยากรต้นแบบ (Master teacher)

เยี่ยมชมสถานีจัดการขยะ โครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สถานีจัดการขยะ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เยี่ยมชมสถานีจัดการขยะ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม