แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

By iqtd_admin July 29, 2021 (No)

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ความสำคัญและองค์ประกอบของการอบรม สมรรถนะคณิตศาสตร์ตามแนวทางสสวท. สมรรถนะและตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ PLC เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

แผนปฏิบัติการ

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564