สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต

ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

422 ถ.มรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร 038-500000 ต่อ 6625 หรือ 038-517004

E-mail : iqtd.rru@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต-สพก-110228191137165