ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

     
  Username  
 
  Password  
 
 
 
     

ความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   

 
Today  
Yesterday  
This Week  
Last Week  
This Mount  
Last Mount  
All  

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผกา

กรรมการประจำสถาบันพัฒนาคุณภาพคร

 

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์

นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร

ผศ.ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ

 

กรรมการและเลขานุการประจำสถาบันพัฒนาคุณภาพครู

ผศ.ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว


 

ผศ.ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว

 

นางธิดาพร ประทุมวี
นักวิชาการศึกษา

นางนฤมล ฆ้องหลวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพัชรีพร สนรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

ผศ.ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว