ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

     
  Username  
 
  Password  
 
 
 
     

ความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   

 
Today  
Yesterday  
This Week  
Last Week  
This Mount  
Last Mount  
All  
ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินปีงบประมาณ 2561

ช่วงเวลาที่จัด
โครงการ
กิจกรรม - รายการ กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางสมัคร ติดต่อประสานงาน
23-25 เม.ย.61
25-27 เม.ย. 61
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21  ด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัย
พัฒนาครูภาคตะวันออก
120 คน

สมัครได้ที่
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู

038-517004
2-3 เม.ย. 61 2.โครงการครูสะเต็มกับการบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
40 คน

สมัครได้ที่
สถาบันพัฒนาคุณภาพคร

038-517004

27-29 มี.ค. 61 3.โครงการครูอาเซียนเรียนรู้คู่ครูฉะเชิงเทรา
หนังสือเชิญ โครงการ
60 คน สมัครได้ที่
สถาบันพัฒนาคุณภาพคร
038517004
ผศ.ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว